ภาษีรถยนต์ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ภาษีรถยนต์

ตัวแทน > คู่มือ > คำนวณ
เฉพาะรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์

รถตู้/รถยนต์นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รย.2)

น้ำหนักรถ (กก.)   ภาษีรถ  =    เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 1,182.35 บาท

รถปิคอัพ (รย.3)

น้ำหนักรถ (กก.) ภาษีรถ  =    เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 967.28 บาท

รถเก๋ง/ปิคอัพ 4 ประตู (รย.1)

ขนาด CC    

ปีจดทะเบียน  อายุรถ  =  

ภาษีรถ  =  

เจ้าของเป็นนิติบุคคล ภาษี 2 เท่า

เบี้ย พ.ร.บ.ราคา 645.21 บาท
เว็บกรมการขนส่งทางบก
ภาษีรถเก็บรายคัน
รถจักรยานยนต์
100
บาท
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
100
บาท
รถพ่วงของรถจักรยานยนต์
50
บาท
รถพ่วงนอกอื่น
100
บาท
รถบดถนน
200
บาท
แทรกเตอร์เพื่องานเกษตร
50
บาท
รถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

ส่วนบุคคล

น้ำหนักรถ (กก.) ภาษีรถ  =    

Logout
Back to content