คู่มืองาน IT - เพื่อนกันประกันภัยv4

Go to content
คู่มือ Dr PR
 1. คู่มือการใช้ DrPr
 2. ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
 3. คู่มือรายงานผลงานนำส่ง Product
 4. คู่มือสอบถามเบี้ยส่งจากเบี้ยรวม
 5. คู่มือรายงานข้อมูลตัวแทน
 6. คู่มือค้นหาโครงสร้างตัวแทน
 7. คู่มือรายงานค่าบริหารรายเดือน
 8. คู่มือรายงานค่าบริหารรายวัน
 9. คู่มือรายงานค่าสงเสริมการขาย
 10. คู่มือ Agent Statement
 11. คู่มือมิตรแท้ Online พ_ร_บ
 12. คู่มือรายงานกรมธรรม์
 13. รายงานสำนักงานตัวแทน
 14. คู่มือพิมพ์บาร์โค้ต
  - พิมพ์จากมือถือ
 15. รายงานผลงานนำส่ง (Production) ตามคำแนะนำ
 16. รายงานข้อมูลสมาชิก
 17. คู่มือการลงทะเบียนอบรม (อบรมเอง)
 18. คู่มือการตรวจรายชื่อเข้าอบรมของทีมงาน
 แนะนำโปรแกรม
 • โปรแกรม MIT Remote   
  โปรแกรมรีโมทคอมฯ ของมิตรแท้
 • Everything   
  ค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
 • Lightshot   
  โปรแกรมจับภาพหน้าจอ
 • Mail Strore   
  Mail มิตรแท้เต็ม โปรแกรมนี้จะสำรองให้คุณ
 • Ditto   
  โปรแกรมช่วยให้การ Copy & Paste เป็นเรื่องง่าย
 • Paste It  
  ในเว็บไม่ให้ก๊อปแล้ววาง Addon นี้ทำได้Logout
Back to content