TGU - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

TGU

e-Form > Kitisak
ประกันภัยเดินทาง
  1. ดูตารางเบี้ย คลิกที่นี่ หรือ คำนวณเบี้ย คลิกที่นี่
  2. โอนเงินไปยังบริษัทมิตรแท้ ประเกันภัย จำกัด (มหาชน) ตาม QR code ด้านล่าง
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการโอนเงินไปที่ Line ID : jomjojomjai หรือ คลิกที่นี่
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content