วีดีโอติวสอบ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

วีดีโอติวสอบ

ตัวแทน > ใบอนุญาต
วีดีโอติวสอบ MITTARE (ชุด 1)
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน (เริ่ม1/3/63)
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม  
1072014
หลักการประกันวินาศภัย  
 • MIT  คุณพสุ พานนาค
 • MIT  คุณพสุ พานนาค
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
 1. ประกันวินาศภัย  
  MIT  คุณพสุ พานนาค
 1. ประกันรถยนต์  
  MIT  คุณณรงค์ฤทธิ์  กอดแก้ว
 2. ประกันทางทะเลและขนส่ง  
  MIT  คุณณกมล  สิงหกาญจนา
 3. ประกันอัคคีภัย  
  MIT  
  คุณณกมล  สิงหกาญจนา
 4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
  MIT  
  คุณณรงค์ฤทธิ์  กอดแก้ว
 5. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ Part1
  คุณกัลปนารถ หมั่นดี
  พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ Part2
  คุณกัลปนารถ หมั่นดี
  พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ Part3
  คุณกัลปนารถ หมั่นดี
2010
รวม
12060
วีดีโอติวสอบ MITTARE (ชุด 2)
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน (เริ่ม1/3/63)
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม  
1072014
หลักการประกันวินาศภัย  
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
วีดีโอติวสอบ AXA
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน (เริ่ม1/3/63)
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
 1. ประกันวินาศภัย
  AXA  
 1. ประกันรถยนต์
  AXA  
 2. ประกันทางทะเลและขนส่ง
  AXA  
 3. ประกันอัคคีภัย
  AXA  
 4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  AXA
2010
รวม
12060
ผลิตภัณฑ์รถยนต์ เบ็ดเตล็ด ประกันภัยทางทะเลและอัคคีภัย คลิกที่นี่
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu