ใบอนุญาต - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ใบอนุญาต

ตัวแทน > ฝ่ายกิจการตัวแทน
คู่มือ
แบบฟอร์ม

การสอบใบอนุญาต

การอบรม
รายการตัวแทน (ชม.)นายหน้า (ชม.)
ขอรับ612
ขอต่อ 1610
ขอต่อ 2
610
ขอต่อ 3
610
ขอต่อ 4
3050
การขอรับบัตร
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของตัวแทน
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
3005353001,1351
ขอต่อ 1
-5352007351
ขอต่อ 2
-5352007351
ขอต่อ 3
-5358001,3355
ขอต่อ 4
-2,675*8003,4755
* อบรม 5 ครั้ง ๆ ละ 535 บาท
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายของนายหน้า
หลักสูตร
การสอบ
การอบรม
ค่าธรรมเนียม
รวม
อายุบัตร
ขอรับ
300(รอข้อมูล)300
1
ขอต่อ 1
-8002001,0001
ขอต่อ 2
-8002001,0001
ขอต่อ 3
-
(รอข้อมูล)
800
5
ขอต่อ 4
-
(รอข้อมูล)
800
5

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu