ตารางเบี้ย&ใบคำขอ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content
ประกันอุบัติเหตุ
| PA700 | PLV | มิตรแท้กระดูกแตกหัก | ประกันอุบัติเหตุครู&นักเรียน | ประกันบุคคลต่างด้าว | ประกันอุบัติเหตุทางเรือ | ประกันเดินทาง | ประกันท่องเที่ยว&มัคคุเทศก์ |
สุขภาพ&รายได้
ประกันสุขภาพ&ชดเชยรายได้
| ประกันมะเร็ง | มิตรแท้อุ่นใจ | ประกันไข้เลือดออก | ประกันชดเชยรายได้ AH1- AH5 |
ประกันอัคคีภัย
| ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย | ประกันที่อยู่อาศัย+โจรกรรม | ประกันบ้าน900 | ประกันภัยอัคคีหอพัก/คอนโด |
ประกันร้านค้า | ประกันอัคคีธุรกิจ SME
ทะเล&ขนส่ง
| ประกันสำหรับผู้รับจ้างขนส่ง | ประกันสินค้า (เจ้าของสินค้า) | ประกันตัวเรือ |
ประกันเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
| ประกันภัยความรับผิด | ประกันภัยDrone | ประกันภัยปั๊มน้ำมัน/แก๊ส | ประกันภัยคาร์แคร์ | ประกันภัยทางวิศวกรรม | ประกันภัยอื่น ๆ |
ประกัน Non Motor
คือ ประกันทุกประเภทที่ไม่ใช่ประกันรถยนต์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย , ประกันทางทะเลและขนส่ง และ ประกันเบ็ดเตล็ด ซึ่งเว็บนี้ได้จัดหมวดหมูเพิ่มเติม เพื่อสะดวกในการค้นหา
อุบัติเหตุ
PA700 |   PLV   |  มิตรแท้กระดูกแตกหัก | ประกันอุบัติเหตุครู&นักเรียน | ประกันบุคคลต่างด้าว | ประกันอุบัติเหตุทางเรือ |  ประกันเดินทาง |  ประกันท่องเที่ยว&มัคคุเทศก์


สุขภาพ&รายได้
ประกันสุขภาพ&ชดเชยรายได้ | ประกันมะเร็ง | มิตรแท้อุ่นใจ  |  ประกันไข้เลือดออก |  ประกันชดเชยรายได้ AH1- AH5
.


อัคคีภัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย |  ประกันที่อยู่อาศัย+โจรกรรม |  ประกันบ้าน900  |  ประกันภัยอัคคีหอพัก/คอนโด |
ประกันร้านค้า | ประกันอัคคีธุรกิจ SME


ทะเล&ขนส่ง
ประกันสำหรับผู้รับจ้างขนส่ง | ประกันสินค้า (เจ้าของสินค้า) | ประกันตัวเรือ
.


เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประกันภัยความรับผิด | ประกันภัยDrone | ประกันภัยปั๊มน้ำมัน/แก๊ส | ประกันภัยคาร์แคร์ | ประกันภัยทางวิศวกรรม | ประกันภัยอื่น ๆ


Back to content