เบ็ดเตล็ดอื่นๆ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

Non Motor
ประกันเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ตารางเบี้ย & ความคุ้มครอง
ใบคำขอ & สื่อโฆษณา
ประกันภัยความรับผิด
 • ประกันความรับผิดกฎหมายต่อบุคคลภายนอก PUB (-)
 • ประกันป้ายโฆษณา NEO (-)
 • (งดรับประกัน)
 • ประกันสินค้าที่ไม่ปลอดภัย UPP (-)
ประกันภัย Drone

ประกันภัยปั๊มน้ำมัน/แก๊ส


  ประกันภัยคาร์แคร์  ประกันภัยทางวิศวกรรม
  ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เหมา CAR (-)
  ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง CWI (-)
  ประกันหม้อกำเนิดไอน้ำ BRV (-)
  ประกันภัยงานติดตั้งระบบเครื่องจักร EAR (-)
  ประกันภัยเครื่องจักร MCH (-)


  ประกันภัยอื่น ๆ
  • ประกันภัยสำหรับโรงงาน (-)
  • ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน IAL (-)
  • ประกันกระจก (-)
  • ประกันเงิน MON (-)
  • ประกันโจรกรรมแบบเต็มมูลค่า BUR (-)
  • ประกันโจรกรรมแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก BUF (-)
  • ประกันความรับผิดฯ จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก CGL (-)
  • ประกันภัยจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ TER (-)
  Logout
  Back to content