ประกันอัคคีภัย - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ประกันอัคคีภัย

Non Motor
ประกันอัคคีภัย
ตารางเบี้ย & ความคุ้มครอง
ใบคำขอ & สื่อโฆษณา
 • ประกันอัคคีภัยทั่วไป (-)
 • ประกันอัคคีภัยบ้านมิตรแท้ (ยกเลิก23/9/62)
 • ใบคำขอ (ยกเลิก23/9/62)


  การคำนวณทุนประกัน
  สำหรับตัวอาคาร = กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น x ราคาสิ่งปลูกสร้าง
  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีต) ราคา 12,000/ตารางเมตร
  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้ อายุต่ำกว่า 15 ปี) ราคา 7,500/ตารางเมตร
  Logout
  Back to content