ประกันอัคคีภัย - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ประกันอัคคีภัย

สินค้า > ตารางเบี้ย > Non Motor เตรียมลบ
การคำนวณทุนประกัน
สำหรับตัวอาคาร = กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น x ชั้นราคาสิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีต) ราคา 12,000/ตารางเมตร
สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้ อายุต่ำกว่า 15 ปี) ราคา 7,500/ตารางเมตร
เอกสารเพิ่มเติมในการทำประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย | FIN
ประกันอัคคีภัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย | FIR
ประกันที่อยู่อาศัยเบี้ยสำเร็จรูป | FIN
ประกันบ้านอุ่นใจแพ็คคู่
ประกันที่อยู่อาศัยรวมภัยโจรกรรม
ประกันภัยคอนโดเปี่ยมสุข
ประกันภัยคอนโดมีสุข
ประกันอัคคีภัยสำหรับหอพัก
Logout
Back to content