ติดต่อมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ติดต่อมิตรแท้

สื่อองค์กร
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777
แฟกซ์ : 02-640-7799
สายด่วน : 1741

Line ID (Update 24/04/63)

ฝ่ายกิจการตัวแทน
 • แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
  • สมัครสอบและอบรมขอรับ (PACK คู่)
  • ขอเปิดสำนักงานและปิดสำนักงาน
  • ประสงค์จะใช้ระบบขายเอง / MASTER
 • แผนกบริหารงานตัวแทน
  • ออกรหัสตัวแทนและรหัสสมาชิก
  • ขอหนังสือรับเบี้ยของนายหน้า (นว.12)
  • แจ้งว่าไปต่ออายุใบอนุญาต / แจ้งความ
  • การฝากรับบัตรใบอนุญาตกับ คปภ.
  • การขอเปิดสำนักงานตัวแทน
 • แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา
  • งานลงทะเบียนอบรมหลักสูตรที่เป็นขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตฯ
  • จัดอบรมหลักสูตร ติวสอบใบอนุญาต และ
  • หลักสูตรขอรับ ขอต่อใบอนุญาต
  • สอบถามจำนวนคนอบรม(เต็มแล้วหรือยังไม่เต็ม)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร
ฝ่ายขยายงาน
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
รายชื่อ/เมล์ ของหัวหน้าทีมดังนี้
- ทีมรับประกันภัย 1    คุณเด็ดดวง เจิมแหล่    Dedduangj@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 2    คุณนริศา นิยม    Naritsaran@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 3    คุณจารุพรรณ บุญถึง    Jaruphunb@mittare.com
- ทีมรับประกันภัย 4    คุณปานชีวา หาญเสมอ    Pancheewah@mittare.com
- ทีมงานกลุ่ม/คัดภัย    คุณสุพจน์ ปลื้มมนัส    Supojp@mittare.com
- ทีมยกเลิกกรมธรรม์    คุณชนิษฎา ชมเกลี้ยง    Chanidac@mittare.com
- ทีมงานใบเตือน    คุณอริศรา ดาวจันทร์    Arisarad@mittare.com
- ทีมงานพ.ร.บ.+สลักหลังฯ    คุณบุษยา สุธรรมาภินันท์    Budsaya@mittare.com

Update: 18/5/63
ตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ทีมที่ดูแลท่านมีดังนี้
ทีมรับประกันภัย 1  ( MT4/19, MT5, MT9, MT10, MT15 )
ทีมรับประกันภัย 2  ( MT4/17-18, MT4/20-39, MT4/41-42 )
ทีมรับประกันภัย 3  ( MT2, MT3, MT4/12-16, MT4/40, MT7, MT11, MT12, MT14 )
ทีมรับประกันภัย 4  ( MT1, MT4, MT4/1-11, MT8, MT13 )
ฝ่ายประกันวินาศภัย
ฝ่ายการเงิน

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

หน้าที่

·       สอบถามเก่าเบี้ยที่ค้างชำระ

·       การรับชำระเบี้ยประกัน

·       การโอนเงินเข้าบริษัท การปรับปรุง

·       การตรวจสอบเงินตั้งฝากในระบบ

·       ทำเรื่องคืนเงิน

·       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ทุกท่านสามารถติดต่อแผนการเงินรับเบี้ยประกัน ในขณะที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From  Home )  ได้ทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ตามเบอร์ต่อด้านล่าง

กรณีที่ติดต่อทาง E-mail จากภายในบริษัทฯ   ขอให้ส่ง  E-mail  ถึง   แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน  หรือหากส่งถึงบุคคล กรุณา  CC แผนกทุกครั้ง

 

กลุ่มงาน

ชื่อ

เบอร์ต่อภายใน

E-mail

ส่งจากภายในบริษัท

E-mail

ส่งจากภายนอกบริษัท

1. ปรับปรุงค่ายกเลิกกรมธรรม์ 

Line ID :fin-prepaid

คุณรัชชุดา  สวาทที

8222

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

ratchudas@mittare.com

 

คุณสิรินนาถ   สลีอ่อน

8226

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

2. แจ้งหักบัญชีบัตรเครดิต 

(เต็มจำนวน)

คุณปุณชรัศม์ สวัสดิ์รัตนพล

8235

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

puncharats@mittare.com

Paylist@mittare.com

 3. Line ID :  mittare-payin

 ตัดเบี้ยตามเมลแจ้ง ทุก MT 

ยกเว้น MT 4-5

คุณสุพรรษา  เจริญลาภรุ่งเรือง

8221

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

supansac@mittare.com

. สอบถามวิธีการโอนเงิน

ตัดชำระเบี้ยกรมธรรม์ต่ออายุ

คุณบุปผา  ทรายอ่อน

8223

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

bubphas@mittare.com

 

คุณสัญญา  อนุวงศ์

8219

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

5. กลุ่มสถาบัน Finance -Broker

คุณอานนท์  ภู่นิเทศ

8224

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

Anonph@mittare.com

6. ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 

คุณอมรรัตน์  บุญชู

8215

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

  ตัดเบี้ยตามเมล์แจ้ง  MT 4 - 5

คุณปิยพร  ทองรักศรี

8236

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

piyapornk@mittare.com

Paylist@mittare.com

 

คุณณีรนุช  ติดผาย

8220

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

-

5.รับชำระเคาน์เตอร์  สนญ

ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 1 %

 

คุณวิทยา  บุญมาก

8225

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

wittayab@mittare.com

Paylist@mittare.com

6. เรื่องทั่วไป 

คุณพรรรณี  ประกอบแสง

7728

กรณีเร่งด่วน

083-429-1495

แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน

panneep@mittare.com

Paylist@mittare.com

 

แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

หน้าที่

·       จ่ายเบี้ยล่าช้า

·       ค้างเบี้ย

·       ขอผ่อนผันการประนอมหนี้

·       เงื่อนไขตารางผลประโยชน์

·       ขอเปิดรหัส PRE PAID

ฝ่ายบัญชีเฉพาะธุรกิจ
·       การจ่ายค่า 0V (ค่าบริหารตัวเทน)
·       การจ่ายค่าคอม
·       การส่วนต่าง พรบ.
·       การจ่ายค่าคีย์กรมธรรม์
·       ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของตัวแทน
ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ
อู่ ประเมินราคา อะไหล่ พนง.สำรวจ
·       ร้องเรียนอู่ / เสนออู่ (คุณสุทธิโรจน์ 7716)
·       พนักงานสำรวจภัย  (คุณวชิรวิทย์ 6505)
·       ประเมินราคา (คุณวิจักษ์ 6216)
·       สินไหมรถยนต์ (ภูมิภาค-คุณวสันต์ 6150 / กรุงเทพ-คุณประพาส 6141)
·       อะไหล่รถยนต์  (คุณเสถียร 7804)
สินไหมรถยนต์
·       คุณสินชัย  เบอร์ต่อ  7715
·       สอบถามผลเคลม
·       เงื่อนไขการเคลมที่เคลมแล้วมีปัญหา
·       มโนเคลม {สมมุติเคลม ที่ยังไม่เกิดเหตุ} (คุณจารุวรรณ 6201 )
·       ขออนุโลมค่า Except ในบางกรณี 1,000 – 8,000 บาท (พิจารณาในรายพิเศษจริง ๆ)
·       ปรึกษาลักษณะการเกิดเหตุ
แผนกส่งเสริมการขาย
   แผนกส่งเสริมการขายสามารถดำเนินการ การให้บริการตัวแทนได้ตามปกติเช่นเดิม โดยตั้งแต่ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ในช่วงที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านนั้น (จนถึงเข้าสู่ภาวะปกติ) หากท่านที่มีความจำเป็น ประสงค์จะติดต่อ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับแผนกส่งเสริมการขาย สามารถติตต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดังนี้
 • คุณปาริชาติ  พรมแย้มใหญ่    แอน    0816956869
 • คุณวิทยา  แจ่มศรี    โต    0806242920
 • คุณพิชานนท์  โทแสง    เอ็ม    0993428469
 • คุณชุติชาติ  สายสุ่ม    โอ๊ต    0830374998
 • คุณสุธี  บรรธุจันทร์    ป้อม    0865498078
 • คุณเอกศิลป์  ศรทอง    เอก    0843498863
 • คุณทัดทรวง  ศัลย์ศิลป์    ปุ้ง    0817504515
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
แผนกศูนย์บริการลูกค้า  (Contact Center / Call Center )
Email :DIVService@mittare.com    Tel : 02-640-7777 หรือ 1741    Line :@mittare-crm
การให้บริการ
เวลาทำการ 24 ชม.
1. รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
2. รับสาย-โอนสายของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายัง Call Center
3. รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น เพื่อบันทึกลงระบบและส่งต่อให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์
4. Customer Service and Support Center (ช่วยติดตามและประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เบื้องต้น)
5. ให้ข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับงานประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น (Motor) นอกวัน-เวลาทำการ
6. ให้ข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับงานประกันภัยวินาศภัยเบื้องต้น (Non Motor) (นอกวัน-เวลาทำการ )
ได้เเก่
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
7. ประสานงานรับรองยอดค่าสินไหมบุคคล (นอกวันเวลาทำการ)
8. แนะนำศูนย์ซ่อมให้ลูกค้าเบี้ยห้างที่ได้รับหลักฐานแล้ว (นอกวันเละเวลาทำการ ถึง 20.00 น.)
9. Call Back โทรแจ้งลูกค้าที่แจ้งเคลมสดว่า มีการส่งพนักงานเดินทางแล้ว (นอกวันเวลาทำการ)
กรณีงานรับประกัน ตามข้อ 5 และ 6  จะสามารถดำเนินการได้ ในช่วงนอกเวลาทำการ
กรณีจำเป็นเร่งด่วน-ขอความกรุณาติดต่อช่องทางโทรศัพท์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
Email : CustomerServicesDepartment@mittare.com    Tel: 02:640-7777ต่อ 8751-52 ,8759, 8766-67, 8770-72    Line : mit.crm04
การให้บริการ
ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.
1. รับเรื่องร้องเรียน
2. ติดตามและประสานงานเรื่องที่ส่งมาจากใน ช่องทางต่าง ๆ
3. สำรวจความพึงพอใจลูกค้าในการรับแจ้งเหตุและการทำเคลม
4. สำรวจความพึงพอใจลูกค้าต่อการซ่อมของอู่ในเครือ
5. แนะนำรายชื่อศูนย์ซ่อมให้ลูกค้าเบี้ยห้าง ที่ได้รับหลักฐานแล้ว
6. ต้อนรับลูกค้าหน้าเคานเตอร์
7. Call Back โทรแจ้งลูกค้าที่แจ้งเคลมสดว่ามีการส่งพนักงานเดินทางแล้ว
8. สรุปเรื่องร้องเรียนส่งสำนักกลยุทธ์องค์กร เพื่อจัดส่งต่อ คปภ.
9. ประสานงานเข้าซ่อมศูนย์นอกเครือบริษัทให้ลูกค้าเบี้ยซ่อมศูนย์ (ศูนย์ประสานงานสินไหม)
ศูนย์ประสานงานสินไหม  ( แผนกลูกค้าสัมพันธ์ )
Email : DIVCoor dinationClaim@mittare.com    Tel : 02:640-7777ต่อ 8769,8768,8753    Line : mit.crm02
การให้บริการ ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.
1. Update ข้อมูลรายชื่อศูนย์ซ่อม (นอกเครือ)
2. แนะนำรายชื่อศูนย์ซ่อมให้ลูกเบี้ยห้าง ที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้และมีการส่ง SMS แจ้งลูกค้าให้ติดต่อกลับ ในกรณีต้องการนำรถเข้าศูนย์นอกเครือ หรือ ยังไม่ทราบรายชื่อศูนย์
3. ติดต่อศูนย์ซ่อม (นอกครือ) ให้ลูกค้าเบี้ยห้าง ที่ประสงค์เข้าซ่อมศูนย์ซ่อม (นอกเครือ)
4. ติดตามประสานงานเละช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าเบี้ยห้างที่เข้าศูนย์ (นอกเครือ)
กรณีไม่ทราบว่า เป็นศูนย์ในหรือนอกเครือ สามารถสอบถามมายัง Call Center
กรณีเข้าศูนย์นอกเครือ เพื่อความสะดวกลูกค้า ขอความร่วมมือก่อนนำรถเข้าศูนย์โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu