ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content
ยกเลิกประกันชดเชยรายได้ AH1
ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท ฯ ยกเลิกแผนความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แผนไมโคร ฯ ประกันภัย 400
Published by - 24/8/2021
ห้าม! จองหลักสูตรเดียวกันหลายรอบ
ห้าม! ตัวแทนจองหลักสูตรเดียวกันหลาย ๆ รอบ ทำให้ไปกันที่คนอื่น จนคนอื่นเสียสิทธิ์
Published by - 4/8/2021
WFH ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัส COVID -19 ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ลดลง และมีจำนวนเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงประกาศ ขอความร่วมมือให้บริษัทฯต่างๆ ควบคุมพื้นที่ ในการหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยการลดการเดินทางออกนอกเคหะสถาน และไปยังที่ชุมชนต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
Published by - 3/8/2021
ขยายเวลา "ตัวแทนรอสอบ"
ขยายเวลา“ ตัวแทนรอสอบ ” (ตัวแทนที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ) ได้รับการอนุโลมขยายระยะเวลาในการยกเลิกรหัส(โค้ด) ตัวแทนจากสถานะ (S/NL) เป็นสถานะ (C/NL) จากเดิม 540 วัน (1 ปีครึ่ง) เป็น 720 วัน (2 ปี) โดยในวันที่ 721 หากตัวแทนรอสอบยังไม่มีใบอนุญาตฯระบบจะ Auto ปรับสถานะรหัส(โค้ด)จากสถานะ (S/NL) เป็น (C/NL) ทันที รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
Published by - 3/8/2021
สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งงดการจัดสอบความรู้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้ง “งดการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้ง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ ส่วนภูมิภาค (7 จังหวัด)” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดติดเชื้อปริมาณเพิ่มมากขึ้นและยังไม่คลี่คลาย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
Published by - 2/8/2021
ฝ่ายกิจการตัวแทน WFH
WFH ระหว่างวันที่ 3/08/64 – 15/08/64 แผนกบริหารงานตัวแทน และ แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน ยังคงปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) 100 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงมาก
Published by - 2/8/2021
Back to content