แฟ้มสินค้า&โบรชัวร์ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content
โบรชัวร์ & แผ่นพับ
โปรดตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน
โบร์ชัวร์/แผ่นพับแบบของบริษัท
จัดทำเอง
รับต่อ พ.ร.บ. ภาษี ประกัน

Click here
มิตรแท้หนึ่งเดียวกระบะ
แบบ ปี62
แบบ ปี63

มิตรแท้หนึ่งเดียวเก๋ง/SUV

มิตรแท้เพิ่มพูน 2+

มิตรแท้เพิ่มพูน 3+

มิตรแท้ทวีคูณ ป.3

จักรยานยนต์ ป.2+ 3+

แผ่นพับเบี้ยสำเร็จรูป

คลิกที่นี่
แฟ้มนำเสนอสินค้า
โปรดตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน
แฟ้มนำเสนอสินค้า
หนึ่งเดียวBenz + ประกันจักรยานยนต์Click
มิตรแท้หนึ่งเดียวClick
มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ 3+ (รถตลาด)
มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ 3+ (รถยุโรปและรหัส210)
มิตรแท้ทวีคูณ
มิตรแท้เพิ่มค่า
PA200/500/700
ประกันชดเชยรายได้
ประกันอุบัติเหตุมิตรแท้
ประกัน PLV ชั้นอาชีพ 1-3
ประกัน PLV ชั้นอาชีพ 3-4
มิตรแท้เพื่อคุณ
ประกันภัยร้านทองClick
สื่อโฆษณาอื่น ๆ
โปรดตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน
AD. File ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ตัวแทนสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามทำการแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือ ตัดทอน ข้อมูลและภาพประกอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดของ AD. File ต่างๆ โดยเด็ดขาด
คลิปวีดีโอ
มิตรแท้ซีรีย์ซีรีย์สื่อโฆษณาของบริษัท
รู้ลึกรู้จริงกับมิตรแท้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยโดยคุณสุขเทพฯ
สปอร์ตวิทยุ


คัดสรรเพลงให้กำลังใจสำหรับคุณ มีทั้งจังหวะช้า และ จังหวะมันส์ๆ มากกว่า 70 เพลง
Back to content