อัตราคืนเบี้ยประกัน - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

อัตราคืนเบี้ยประกัน

Motor
อัตราคืนเบี้ยประกันภัย (ประกันรถยนต์)
จำนวนวัน
ประกันภัย
% ร้อยละของ
เบี้ยประกันเต็มปี
จำนวนวัน
ประกันภัย
% ร้อยละของ
เบี้ยประกันเต็มปี
จำนวนวัน
ประกันภัย
% ร้อยละของ
เบี้ยประกันเต็มปี
1-9 วัน 72% 120-129 วัน 44% 240-249 วัน 20%
10-19 วัน 68% 130-139 วัน 41% 250-259 วัน 18%
20-29 วัน 65% 140-149 วัน 39% 260-269 วัน 16%
30-39 วัน 63% 150-159 วัน 37% 270-279 วัน 15%
40-49 วัน 61% 160-169 วัน 35% 280-289 วัน 13%
50-59 วัน 59% 170-179 วัน 32% 290-299 วัน 12%
60-69 วัน 56% 180-189 วัน 30% 300-309 วัน 10%
70-79 วัน 54% 190-199 วัน 29% 310-319 วัน 8%
80-89 วัน 52% 200-209 วัน 27% 320-329 วัน 6%
90-99 วัน 50% 210-219 วัน 25% 330-339 วัน 4%
100-109 วัน 48% 220-229 วัน 23% 340-349 วัน 3%
110-119 วัน 46% 230-239 วัน 22% 350-359 วัน 1%
        360-366 วัน 0%
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content