คู่มือ&หลักฐาน - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

คู่มือ&หลักฐาน

ตัวแทน > ใบอนุญาต
ตรวจสอบใบอนุญาต คลิกที่นี่
การขอรับใบอนุญาตตัวแทน
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.1 คลิกที่นี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 300 บาท
  หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
*ตัวแทนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องให้ทางแผนกฯ ดำเนินการให้เท่านั้น

การขอต่อใบอนุญาตตัวแทน
เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรอก ตว.7 คลิกที่นี่
 2. ตว.5  บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้
 3. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 200 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2
  เงินค่าธรรมเนียม 800 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4
  หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง
 7. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)
* สามารถต่ออายุได้ก่อน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ
สามารถไปต่อใบอนุญาตได้เองที่ คปภ. ทั่วประเทศ (ต้องมี ตว.5 ของบริษัทฯ ไปยื่นด้วย)
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content