ขั้นตอนสอบ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ขั้นตอนสอบ

ตัวแทน > ใบอนุญาต
การสอบใบอนุญาต
📄 การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้
📄 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  • วันที่ต้องการสมัครสอบ
  • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0

📄 หลักเกณฑ์ของ คปภ.  คลิกที่นี่

สถานที่และวันสอบของสมาคมประกันวินาศภัย
📝 ส่วนกลาง
  • สถานที่จัดสอบ  สมาคมประกันวินาศภัย   {Google map}
  • เปิดสอบทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร รอบละ 80 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) คลิกที่นี่
   • รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
   • รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (Walk-in สมัครได้ที่สมาคมฯในวันเปิดสอบไม่เกิน 60 คน)
📝 ส่วนภูมิภาค
  • วันที่รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
  • กำหนดวันสอบประจำปี 2564 คลิกที่นี่
  • มาตรการป้องการ COVID-19
  • เวลาสอบ  10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ    
  • สถานที่จัดสอบ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content