ปฏิทินอบรม&สอบ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ปฏิทินอบรม&สอบ

ตัวแทน
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF  คลิกที่นี่
หลักสูตร ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ขอรับ Online 30 💬 17 17,27                  
ต่อ 1 Online 13,27 13,24 3,20 10 12 19 14 7 15 2 3 4
ต่อ 2 Online 9,23 10,20 6,31 21 8 16     4 6 20  
ต่อ 3 Online   6 13       10         15
GA Trainning Online 21  💬 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
Start Agent Online 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23
ตัวแทนขอรับ ริเวอร์ไซต์ 16 9 20 24 15 12 31 14 25 9 13 18
  ตจว. 17 ชบ 21 พล 14 ปจ 18 สร   6 ชบ 11 สข     3 พช 7 ชบ  
    24 ชม 7 ลย   25 นศ           17 นศ    
    31 สข                      
ตัวแทนต่อ 1 ริเวอร์ไซต์ 24 20   17 15   17   12     18
  ตจว. 17 ชบ 21 พล 14 ปจ 18 สร   6 ชบ 11 สข     3 พช 7 ชบ  
    24 ชม 7 เลย   25 นศ           17 นศ    
    31 สข                      
ตัวแทนต่อ 2   24 20 20 24     17 14     13  
ตัวแทนต่อ 3   16     17   12     12      
ตัวแทนต่อ 4     26,27,28         14,25,26     23,24,25    
นายหน้าต่อ 1       27     26            
นายหน้าต่อ 2   23             28        
นายหน้าต่อ 3                       27  
  ชม เชียงใหม่   สข สงขลา   สร สุรินทร์  
  พล พิษณุโลก   ลย เลย   นศ นครศรีธรรมราช
  ชบ ชลบุรี   ปจ ปราจีนบุรี   พช เพชรบูรณ์  
สี อัพเดต สี อัพเดต
  29-ธ.ค.-63   7-ม.ค.-64
เงื่อนไขการอบรม แผนกศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 8801-8809
อบรม Online ZOOM  (ฟรี)   อบรม Start Agent (ฟรี)     1.เรื่องการลงทะเบียนก่อนอบรม       
- ลงทะเบียน E-Training - ลงทะเบียน E-Training   ติดต่อ คุณณรงฤทธิ์, คุณจักร,คุณปัทมาวรรณ  
- ประกาศรายชื่อยื่นยันตัวตน EL001 - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม   8811,8803-4  
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อม ID & Passcode - ส่ง ID&Passcode เข้าเมล์ที่ลงทะเบียนไว้   2.เรื่องขอใบประกาศฯ, คืนเงิน  
- อบรมผ่านโปรแกรม Zoom   ติดต่อ คุณพสุ  8808  
- ใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค/IPAD/แท็บเล็ตที่มีกล้อง อบรม GA Online (ฟรี)   3.เรื่องเช็ครายชื่อเข้าอบรม  
- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการอบรม - สมัครผ่านเมล์แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน   ติดต่อ คุณณกมล, คุณกัญญาวีร์,คุณพุฒิพงศ์ 
- ฟรี! ห้ามชำระเงินทุกช่องทาง - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อม ID & Passcode 8806,8801, 8804  
  - ต้องเข้าอบรมใครครบหลักสูตรถึงจะได้ใบประกาศ 4.เรื่องอื่นๆ  
  - ใบประกาศเฉพาะเจ้าของสำนักงานที่อบรมเท่านั้น ติดต่อ บุญฤทธิ์ 8805  
  - ส่งรายชื่อผู้ติดตามเข้าอบรมได้ 1-2 ท่าน      
อบรมขอรับ-ขอต่อรอบปกติ      
- ลงทะเบียน E-Training      
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม      
- ใบจ่ายเงินไปชำระที่เซเว่นเท่านั้น    
- ห้ามชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile banking                  
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu