ศัพท์ประกันภัย - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ศัพท์ประกันภัย

ตัวแทน
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)
ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu