กิจการตัวแทน - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

การต่ออายุ PAI สำหรับ GA

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

การส่งมอบกรมธรรม์ สำเนา หรือ ภาพถ่าย

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ผลการสอบผ่านความรู้ มีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ตารางอบรม ขอรับ-ขอต่อ ปี 2564

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

สรุปการอบรมใบอนุญาตเดือน พ.ย.-ธ.ค.63

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

หลักเกณฑ์การเปิดสำนักงานตัวแทน (GA) ปี 2564

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ยกเลิกเบี้ยราคาสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาต่อใบอนุญาตช่วงผลกระทบจาก COVID

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

หลักเกณฑ์ใหม่ในการขอเปิด GA เริ่ม 1 ม.ค. 64

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

สรุปเรื่องเอกสารสมัคร ตัวแทน/นายหน้า

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

การย้ายหรือการปรับปรุงโครงสร้างสายงาน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ขยายเวลาการยื่นขอต่อใบอนุญาตเพิ่มเติมจากเดิม

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ช่วงนี้ให้ยื่นคำขอรับและต่อใบอนุญาตผ่านบริษัท

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

จำกัดสิทธิ์การอบรมใบอนุญาต ON LINE

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ลดค่าอบรมใบอนุญาต

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ปรับปรุงโครงสร้างผลประโยชน์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ผลการสอบใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 2 ปี

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

สรุปเรื่อง การค้ำประกัน ตัวแทน/นายหน้า

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

การลงทะเบียน E-Training

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ระบบแจ้งเตือนตัวแทนที่ถูกยกเลิกสัญญา

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

คปภ.มอบรางวัลตัวแทนประกันภัยคุณภาพดีเด่น

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

การต่ออายุ PAI ของสำนักงาน GA

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ใบคำขอใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ประชุมฝ่ายขยายงานวันที่ 19 ส.ค. 63

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu