05/2020 - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

อัพเดต เว็บไซต์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in webmaster ·
 • 25/5/63 เพิ่มคู่มือการใช้เว็บ Dr PR → คู่มือการตรวจรายชื่อเข้าอบรมของตนเอง , คู่มือการตรวจรายชื่อเข้าอบรมของทีมงาน  ดูที่ http://www.iamjo.net/dr-pr.html
 • 20/5/63 เพิ่มคู่มือการใช้ Microsolf Team เพิ่มฟังกืชั่น 3 รายการ
 • 3/5/63 เพิ่มคู่มือการใช้งานระบบสอบถามเบี้ยประกันภัยรถยนต์ PIQ
 • 26/4/63 เพิ่มคู่มือการใช้ Microsolf Team (เมนูคำนวณ/IT=>การใช้งานเว็บ), การติดต่อกับผ่ายรับประกันรถยนต์ (เมนูสื่อสารองค์กร=>ติดต่อมิตรแท้)
 • 15/4/63 เพิ่มเมนู "คำนวณคอมมิสชั่น"
 • 11/4/63 เพิ่มเมนู "ช่วงCOVID"
 • 10/4/63 ปรับปรุงความคุ้มครองประกัน พ.ร.บ. (เมนู Motor)
 • 8/4/63 ปรับปรุง Line ID แผนก (เมนู สื่อสารองค์กร)
 • 7/4/63 เพิ่มแบบฟอร์มการเบิกค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ (เมนู สินไหม)
 • 7/4/63 ปรับปรุงคู่มือการพิมพ์บาร์โค๊ตชำระเงิน (เมนู คำนวณ/IT)
 • 7/4/63 เพิ่มรายชื่อพนักงานเคลม (เมนู สินไหม)
 • 2/4/63 เพิ่มลิงค์ เมนู Motor สถิติรถจดทะเบียนของ กรมการขนส่ง (เมนู Motor)
 • 26/3/63 ปรับปรุงเบี้ยประกันและใบคำขอTAG - ประกันธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ (เมนู Non Motor)
 • 8/3/63 เพิ่มโปรแกรม พิมพ์ใบสมัครตัวแทน/นายหน้า (เมนู คำนวณ/IT)
 • 24/2/63 ตารางเบี้ยเดินทางสำเร็จรูป ทุน 100,000 - 400,000 บาท (เมนู Non Motor)
 • 12/2/63 เพิ่มรายการ แฟ้มสินค้า (เมนู สื่อสารองค์กร)

Bookmark and Share

ปัญหาที่ต้องทราบของตัวแทน กรณียื่นคำขอขยายฯ (โควิด)

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ใบสมัครตัวแทน/นายหน้า เปลี่ยนวงเงินค้ำประกัน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ทีมรับประกันภัยสำหรับ MT4/43 เป็นต้นไป

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·

ระเบียบและมาตรการในสอบตัวแทน ช่วงโควิด

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

ระบบ PIQ

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in Service desk ·

รับประกันรถ Chevrolet ได้แล้ว

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·

เปลี่ยนวงเงินค้ำประกันและสัญญาค้ำประกัน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·

การติดต่อขอโค๊ตเบี้ยและออกกรมธรรม์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·

บันทึกประกันภัยรถยนต์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu