การสอบตัวแทนของสมาคมฯ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

การสอบตัวแทนของสมาคมฯ

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Sent: Friday, June 26, 2020 1:22 PM
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์...โปรดทราบ !!! สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเพิ่มจำนวนผู้สมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร จากเดิมรอบละ 40 ที่นั่งเป็น 60 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้
1.  สถานที่สอบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร
2.  เปิดสอบสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์  รอบละ 60 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
    2.1  รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
    2.2  รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (สำหรับผู้ที่สอบรอบเช้าไม่ผ่าน+สมัครสอบรอบบ่ายได้)
3.  ค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท
4.  รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
    4.1  วันที่ต้องการสมัครสอบ
    4.2  รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
    4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
    4.4  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
    4.5  โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0
5.  การแจ้งสมัครสอบและดำเนินการตาม ข้อ 4 ต้องแจ้งให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  (กรณีมีผู้สมัครสอบแต่ละรอบเต็มแล้วต้องเลื่อนไปสมัครสอบ ในรอบต่อๆไปที่มีผู้สมัครสอบยังไม่เต็มแทน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu