แบบฟอร์ม 📄 การขอรับใบอนุญาตฯ และ การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

แบบฟอร์ม 📄 การขอรับใบอนุญาตฯ และ การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Tags: webmail
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
         สำคัญมาก !!! ประชาสัมพันธ์...การขอรับใบอนุญาตฯ และ การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทั้งใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ขอให้ตัวแทนทุกท่านใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องตามที่ คปภ.ประกาศเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21/11/62 เป็นต้นมาแท่านั้น
        กรณีท่านใดใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง (ใช้แบบฟอร์มเก่าที่ประกาศใช้ก่อนวันที่ 21/11/62) คปภ.ไม่ให้รับใบอนุญาตฯและ/หรือไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ (จะทำให้ทุกท่านเสียเวลาต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่) ดังนั้น แผนกฯจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งมายังสำนักงานตัวแทน (GA) และตัวแทนทุกท่านให้ใช้แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตฯและแบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาตฯให้ถูกต้อง ดังนี้
1.  คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1) คลิกที่นี่
2.  คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7) คลิกที่นี่
3.  คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1) คลิกที่นี่
4.  คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7) คลิกที่นี่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu