กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากพ.ร.บ. ประกันวินาศภัยมีการแก้ไขคุณสมบัติและเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาต และให้ยกเลิกแบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนชื่อเดียวกันนี้ ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จำนวน 6 รายการดังนี้ โดยให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้แทนแบบที่ถูกยกเลิก (แบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้คงเดิม)
1.    แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)
2.    แบบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5)
3.    แบบหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6)
4.    แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)
5.    แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)
6.    แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)
รายละเอียดตาม คลิกที่นี่

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu