การทำสัญญาค้ำประกันตัวแทน (วงเงินการออกกรมธรรม์) - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

การทำสัญญาค้ำประกันตัวแทน (วงเงินการออกกรมธรรม์)

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
    กรณีตัวแทนจัดทำ “ สัญญาค้ำประกัน (วงเงินการออกกรมธรรม์) ทุกฉบับ ”  ตัวแทนต้องจัดทำสัญญาค้ำประกันและเอกสารประกอบของผู้ค้ำประกันให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค้ำประกัน (รายละเอียดปรากฏอยู่ในใบสมัครตัวแทนฯ)  ตัวอย่าง เช่น
1.  กรณี ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ เอกสารประกอบ
    1.1 สำเนาบัตรข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) และ สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    1.2   หลักฐานแสดงตำแหน่ง
    1.3   สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.  กรณี ผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัทฯ เอกสารประกอบ
    2.1  สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และ สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    2.2  หลักฐานแสดงเงินเดือน
    2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และ สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ  :  แจ้งที่อยู่หรือสถานที่ที่ติดต่อสะดวกของผู้ค้ำประกันให้แผนกฯรับทราบขณะนำส่งสัญญาค้ำประกันด้วยครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu