ฝ่ายกิจการตัวแทนได้ปรับปรุงลิ้งค์ให้ดูง่ายขึ้น - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ฝ่ายกิจการตัวแทนได้ปรับปรุงลิ้งค์ให้ดูง่ายขึ้น

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
    ฝ่ายกิจการตัวแทนได้ปรับปรุงลิ้งค์ให้ดูง่ายขึ้นโดย ทุกท่านสามารถดูเรื่องต่างๆเพื่อสร้างทีมงานที่มีใบอนุญาตง่ายขึ้น อาทิเช่น ดูตารางสอบและตารางแพ๊คทั้งวันเปิด วันปิด , ตารางอบรมขอรับ-ขอต่อปี 62 , การทดลองทำข้อสอบ ,คู่มือทำงานของ GA เช่น Insure90 และเวบหน้าเดียว , การตรวจรายชื่อที่สมัครสอบ เป็นต้น
***ลิ้งค์ฝ่ายกิจการตัวแทน*** คลิกที่นี่  หรือไปขอในไลน์@mittare คีย์คำว่า กิจการตัวแทน
    พร้อมกันนี้ ตั้งแต่ 1 ตค. 62 ทุกท่านจะสามารถตรวจรายชื่อวันสอบในส่วนกลางได้แล้วครับ ทั้งที่สอบกรุงเทพ ( ทุกอังคารหรือพฤหัส) และการสอบในส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด
ดังนั้นผมขอให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการสอบอีกครั้งดังนี้  การสมัครสอบตัวแทน  มีให้เลือกสอบได้ 2 กรณี
1. สมัครสอบที่สมาคมประกันวินาศภัย มีให้เลือกสอบ 2 ส่วน คือ
    - สอบที่สมาคมประกันวินาศภัย อาคาร 2 ชั้น 4  ถนนสุขุมวิท 64/1  ( สอบทุกวันอังคารและพฤหัส )
    - สอบตามภูมิภาค 6 จังหวัดที่สมาคมกำหนดไว้เสาร์สุดท้ายของทุกเดือนได้แก่ เชียงใหม่  ชลบุรี นครราชสีมา  ขอนแก่น สุราษฎร์และ พิษณุโลก  ( พิษณุโลกเดือนเว้นเดือน)
2. สอบที่ทางบริษัทมิตรแท้จัดเองเป็นรอบพิเศษ เรียกว่า สอบคู่ขนาน หรือ แพ๊คคู่ โดยจะมีการอบรมขอรับให้และจัดสอบ
***ขั้นตอนในการสมัครสอบ***
1. สอบที่สมาคมวินาศภัย
    - ให้GAส่งเอกสารที่กำหนดและโอนเงินค่าสอบ ไปที่แผนกบริหารงานตัวแทน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะสอบ
    - รอการยืนยันวันสอบหรือตรวจชื่อได้หลังส่ง 1 วัน ที่ลิ้งค์ฝ่ายกิจการตัวแทน
2. สอบตามภูมิภาค 6 จังหวัด
    - ให้ GA ส่งเอกสารและโอนเงินพร้อมแจ้งรายละเอียดว่าจะสอบที่ใดก่อนวันที่ 25 ของเดือนเพื่อวันที่ 1  ของเดือนถัดไป ทางแผนกจะคีย์ลงทะเบียนให้
    - รอคำตอบยืนยันอีกครั้งจากแผนกบริหารงานตัวแทน ว่าได้วันสอบหรือไม่
3. การสอบแพ๊คคู่  ( ติดตามการประชาสัมพันธ์จากแผนกและสอบถามที่ผู้นำทีม)
โดยสามารถลงทะเบียนและชำระเงินได้ทางระบบ E-TRAINING

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu