เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่าน Facebook Group [กลุ่ม (ปิด)] - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่าน Facebook Group [กลุ่ม (ปิด)]

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in สื่อสารองค์กร ·
   เพื่อเป็นการจัดสรรพื้นที่การเผยแพร่ข่าวสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเพิ่มบริการ Facebook Group [กลุ่ม (ปิด)] อีกช่องทางหนึ่ง โดยจะเริ่มเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป คลิกสแกน QRcode ที่นี่
   ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป ในส่วนของ Facebook Fan Page จะเผยแพร่เฉพาะข่าวสารทั่วๆ ไปที่เป็นสาธารณะเท่านั้น
 เพื่อเป็นการคัดกรองก่อนรับบุคคลเข้าร่วม Facebook Group [กลุ่ม (ปิด)] นั้น หลังจากที่ทุกท่านส่งคำขอเข้าร่วมกลุ่มฯ แล้ว จะต้องตอบคำถาม 2 ข้อ ดังนี้ ...
1. ชื่อ-สกุล และชื่อทีมงาน MT ที่ท่านสังกัด
2. รหัสตัวแทน
 ท่านใดที่ตอบคำถามแล้ว ทีมงาน FB Admin จะนำข้อมูลไปตรวจสอบในระบบข้อมูลตัวแทน หากข้อมูลทั้ง 2 ข้อมีความถูกต้อง ระบบจึงจะเปิดรับเข้าร่วมกลุ่มฯ ในลำดับต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและไม่เปิดรับบุคคลที่ไม่ตอบคำถาม หรือ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu