ปัญหาที่ต้องทราบของตัวแทน กรณียื่นคำขอขยายฯ (โควิด) - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ปัญหาที่ต้องทราบของตัวแทน กรณียื่นคำขอขยายฯ (โควิด)

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
เรียน ท่านเจ้าของสำนักงาน&ผู้นำทุกท่าน
เรื่อง ปัญหาที่ต้องทราบของตัวแทนที่ไปขอขยายโควิดมา
1. ตัวแทนที่ไปให้ คปภ.จังหวัดประทับตรามาเอง เพื่อขอขยายโควิดและเขาประทับตรามานั้น ถ้ามาอบรมออนไลน์แล้วและจะไปยื่นรับบัตรเอง ขอให้ถ่ายเอกสาร ตว.7 เป็นสำเนาเพิ่มเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่เขาเซ็นรับเอกสารด้วยเพราะเขาจะรับเรื่องไว้ก่อนเผื่อเอกสารท่านหาย เนื่องจาก ส่วนกลาง คปภ. กับแต่ละจังหวัดยังไม่ลิ้งค์อัตโนมัติผลอบรม
2. ตัวแทนที่มีสถานะต้องต่อครั้งที่ 1 แล้วไปขอขยายโควิดเนื่องจากยังไม่ได้ผ่านอบรมต่อ 1 และบังเอิญไปจ่ายงินค่ายื่นรับบัตรแล้วคปภ.จังหวัดเขารับนั้น ถึงแม้ว่าในระบบคปภ.จะแสดงเป็นต่อ 2 แล้วก็ตาม ยังต้องอบรมต่อ 1 ไห้เสร็จ มิฉะนั้น สิ้นปี สถานะจะขาดอายุอีกครั้ง ดังนั้นต้องแจ้ง แผนกศูนย์อบรม ( คุณณรงค์ฤทธิ์ ) ต่างหากเพราะจะลงใน E-TRAINING
ไม่เจออบรมต่อครั้งที่ 1 (จะไปลงอบรมต่อ2 ไม่ได้เพราะข้ามขั้น)
แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา 02-6407777#8801,8803,8804,8805,8806 ลวท. 28 พฤษภาคม 2563

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu