ระเบียบและมาตรการในสอบตัวแทน ช่วงโควิด - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ระเบียบและมาตรการในสอบตัวแทน ช่วงโควิด

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
ประกาศสมาคม ฯ คลิกที่นี่
    โปรดทราบ !!! สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ส่วนกลาง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ (บางส่วน) ดังนี้
1.  สถานที่สอบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร
2.  เปิดสอบสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์  วันพุธ  วันศุกร์  รอบละ 40 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  2.1  รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
  2.2  รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (สำหรับผู้ที่สอบรอบเช้าไม่ผ่าน+สมัครสอบรอบบ่ายได้)
3.  ค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท
4.  รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  4.1  วันที่ต้องการสมัครสอบ
  4.2  รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  4.4  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
  4.5  โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0
5.  การแจ้งสมัครสอบและดำเนินการตาม ข้อ 4 ต้องแจ้งให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  (กรณีมีผู้สมัครสอบแต่ละรอบเต็มแล้วต้องเลื่อนไปสมัครสอบ ในรอบต่อๆไปที่มีผู้สมัครสอบยังไม่เต็มแทน)
หมายเหตุ  :  การสอบรอบวันจันทร์ที่ 1/06/63 และวันศุกร์ที่ 5/06/63 ได้รับแจ้งจากสมาคมฯว่าเต็มแล้ว (วันพุธที่ 3/06/63 เป็นวันหยุดราชการ)
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน
---------------------------
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
    
สำหรับท่านที่สมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19) โปรดศึกษาและทำความเข้าใจ...ระเบียบการและมาตรการต่างๆของสมาคมฯให้เข้าใจให้ชัดเจนในกรณีที่ต้องเดินทางไปสอบฯ ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร (ไฟล์แนบ) โดยทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการต่างๆที่สมาคมฯกำหนดไว้อย่างเคร่งคัดทุกประการ  หากท่านใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่สมาคมฯกำหนดไว้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯหรือเจ้าหน้าที่ของ คปภ.จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท่านนั้นเข้าสอบฯ (ท่านจะต่อว่าเจ้าหน้าที่สมาคมฯหรือเจ้าหน้าที่ คปภ.ไม่ได้) สำหรับสิ่งสำคัญที่ทุกท่านต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปสอบฯ (ตัวอย่าง) เช่น  
  • ผู้สมัครท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่ให้ดีว่าการเดินทางไป-กลับของท่านนั้นต้องไม่มีปัญหาใดๆ  
  • การเข้าอาคาร สมาคมฯจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบฯเข้าอาคารเท่านั้น – ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าอาคาร
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารของสมาคมฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu