แจ้งเวลาทำการ⏱ของ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

แจ้งเวลาทำการ⏱ของ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·
Tags: webmail
ขอแจ้งเวลาทำการของ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ ดังนี้
เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 8.30-17.00 น.   สำหรับโค๊ตเบี้ย และออกกรมธรรม์ทุกประเภท
วันเสาร์                เวลา  8.30-17.00 น.  สำหรับโค๊ตเบี้ย และออกกรมธรรม์ทุกประเภท
( ยกเว้น ประเภท 1 รถยุโรป และ Super Car )
ตัวอย่าง วิธีการส่ง Mail  เช่น ท่านสังกัด  MT 5 ส่งทีมรับประกันภัย 1
เรื่อง :        ขอโค๊ตเบี้ย / ออกกรมธรรม์ใหม่เลข…/ ออกกรมธรรม์ต่ออายุเลข....
ถึง :           ทีมรับประกันภัย1 (MT5,MT9,MT10,MT15)
สำเนาถึง :  -

                นอกเวลาทำการ  
กรุณาติดต่อผ่าน แผนกศูนย์บริการลูกค้า ( สำหรับโค๊ดเบี้ย และออกกรมธรรม์ เบี้ยแคมเปญ เท่านั้น )
ตัวอย่าง วิธีการส่ง Mail
เรื่อง :        ขอโค๊ตเบี้ย / ออกกรมธรรม์ใหม่เลข…/ ออกกรมธรรม์ต่ออายุเลข....
ถึง :           แผนกศูนย์บริการลูกค้า
สำเนาถึง :  -

หมายเหตุ:    สำหรับกรมธรรม์ทุกประเภทที่ไม่สามารถโค๊ตเบี้ย และออกกรมธรรม์ นอกเหนือจากวันเวลาทำการของฝ่ายฯ ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาก่อนได้ โดยทางฝ่ายฯ จะแจ้งเบี้ย หรือออกกรมธรรม์ให้ท่านในวันเวลาทำการต่อไป

ตัวอย่าง วิธีการส่ง Mail ข้อ หมายเหตุ
เรื่อง :        ขอโค๊ตเบี้ย / ออกกรมธรรม์ใหม่เลข…/ ออกกรมธรรม์ต่ออายุเลข....
ถึง :           ทีมรับประกันภัย1 (MT5,MT9,MT10,MT15)
สำเนาถึง :  -

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu