ขยายเวลาการเลื่อนตำแหน่งเป็น 👨‍💻ผช.ผจก. - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ขยายเวลาการเลื่อนตำแหน่งเป็น 👨‍💻ผช.ผจก.

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Tags: webmail
เรียน ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
        ข่าวดี !!! ขยายระยะเวลาการใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งระดับ ตัวแทน เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ โดยสามารถเลือกใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งได้ทั้งหลักเกณฑ์ของปี 2562 หรือปี 2563 ก็ได้สำหรับตัวแทนที่จะเลื่อนตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และในวันที่ 1 เมษายน 2563 ดังนี้
1. เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง ปี 2562
    1.1 ต้องมีกรมธรรม์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ฉบับ หรือมีผลงานเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท ทั้งนี้นับเฉพาะผลงานตรงของตนเอง และต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่เสนอขอเลื่อนตำแหน่ง
    1.2 ไม่นับรวมกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 400 บาท
หมายเหตุ : ใช้ผลงานก่อนเลื่อนตำแหน่งได้ถึงวันที่ 29/02/63
2. เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง ปี 2563 (มีผลงานภายในสามเดือน) ดังนี้
    2.1 ผลงานเบี้ยประกันภัยในรหัสตัวเอง ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ภายใน 3 เดือนย้อนหลัง  
    2.2 นับผลงานรวมทั้งทีมงานตามการแนะนำ 3 เดือนย้อนหลังเบี้ยประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 75,000 บาท
หมายเหตุ : การนับ/ใช้ผลงานในการเลื่อนตำแหน่ง
                   (1) เลื่อนตำแหน่งในวันที่ 1/03/63 ใช้ผลงานเดือน 11-12/62 และเดือน 01/63 (เว้นเดือน 02/63)
                   (2) เลื่อนตำแหน่งในวันที่ 1/04/63 ใช้ผลงานเดือน 12/62 และเดือน 01-02/63 (เว้นเดือน 03/63)
3. การใช้ผลงานประกอบการเลื่อนตำแหน่ง สำหรับผลงานตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจะใช้กับหลักเกณฑ์   การเลื่อนตำแหน่ง ปี 2563 เท่านั้น    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu