เปลี่ยนวงเงินค้ำประกันและสัญญาค้ำประกัน - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

เปลี่ยนวงเงินค้ำประกันและสัญญาค้ำประกัน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนที่มีผลงานการขายที่ดีและมียอดการขายจำนวนมากๆให้สามารถออกกรมธรรม์ได้โดยไม่ติดขัดเรื่องเต็มวงเงินการออกกรมธรรม์ บริษัทฯได้พิจารณาและมีนโยบายให้ปรับปรุง “ สัญญาค้ำประกันตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ” จากเดิมวงเงินค้ำประกัน 200,000 บาท เป็น 500,000 บาท (ไฟล์แนบ) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18/05/63 เป็นต้นไป โดยดำเนินการดังนี้
1.  ใช้กับผู้สมัครที่ขอออกรหัส(โค้ด)ใหม่และใช้แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันวงเงิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18/05/63 เป็นต้นไป
2.  สำนักงานตัวแทน (GA) และตัวแทนสามารถดาวน์โหลดสั่งพิมพ์ชุดใบสมัครตัวแทน/นายหน้า ที่มีสัญญาค้ำประกันวงเงิน  500,000  บาท  ได้จากเว็ป ดอกเตอร์ พีอาร์ ([http://www.drpr.co.th)]www.drpr.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23/05/63 เป็นต้นไป
3.  ยกเลิก...การใช้แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันวงเงิน  200,000  บาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปต้น
โดยในระหว่างนี้อนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันแบบเดิมวงเงิน  200,000  บาท  ได้ต่อไปถึงวันที่ 30/06/63 เท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 1/07/63 เป็นต้นไปให้ใช้แบบฟอร์มสัญญา  ค้ำประกันวงเงิน  500,000  บาท เพียงวงเงินเดียวเท่านั้น
4.  ตัวแทนที่ออกรหัส(โค้ด)ไปก่อนแล้วและใช้สัญญาค้ำประกันแบบเดิมวงเงิน 200,000 บาท สามารถใช้สัญญาค้ำประกันวงเงิน 200,000 บาท ได้ตามปกติ (ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ)

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu