การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครตัวแทน - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครตัวแทน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครตัวแทน
1. เอกสารใบสมัครตัวแทน ต้องกรอกเอกสารให้ครบทุกช่อง
2. สัญญาตัวแทน/ สัญญาค้ำประกันตัวแทน ต้องกรอกเอกสารให้ครบทุกช่อง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครตัวแทน ,ผู้ค้ำประกันตัวแทน พยานพร้อมลงชื่อตัวบรรจงให้ครบ
3. ใบเสนอรับงานบริหารการตลาด ใบเสนอรับงานส่งเสริมการขาย ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และลงชื่อผู้เสนอรับงาน พร้อมชื่อตัวบรรจง
4. เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนต้องครบถ้วนสมบูรณ์
    4.1 เอกสารประกอบของผู้สมัครตัวแทน ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป(เป็นรูปถ่ายที่สุภาพ ไม่มีฉากหลัง และเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับปริ้นรูปเท่านั้น) ,สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด, สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องใช้ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนามาให้ครบ (ระวังเกี่ยวกับสัญญาด้วยว่า เอกสารจะใช้กับสัญญาใดบ้างโปรดรับรองให้ถูกต้อง)
    4.2 เอกสารประกอบของผู้ค้ำประกัน เป็นไปตามเอกสารประกอบของผู้ค้ำประกันในใบสมัครตัวแทน
จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านจะกำชับลูกทีมในการส่งใบสมัครตัวแทนดังกล่าว

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu