ประกาศ คปภ.👼เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ประกาศ คปภ.👼เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Tags: webmail
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
         สำคัญมาก !!! โปรดทราบและทำความเข้าใจประกาศ คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างประกาศในปี 2552 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552) และประกาศของปี 2563 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและทำความเข้าใจ
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu