ต้องใช้ ตว.5 👨‍💼 ด้วยทุกครั้งในการขอต่ออายุตัวแทน - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ต้องใช้ ตว.5 👨‍💼 ด้วยทุกครั้งในการขอต่ออายุตัวแทน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Tags: Webmail
เรียน  ท่านผู้บริหารฝ่ายขยายงานและท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) ตัวแทนทุกท่าน
        ประชาสัมพันธ์...โปรดทราบ !!! ตัวแทนที่ผ่านการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้วที่จะต้องไปขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยกับ คปภ.เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่สำคัญอย่างหนึ่งและต้องใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้งตามประกาศของ คปภ. (ขาดไม่ได้) คือ “ หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ” (ใช้ทุกครั้ง) โดยขอได้จาก แผนกบริหารงานตัวแทน (แผนกฯเป็นผู้ออกหนังสือ ตว.5 ให้) ขอความร่วมมือให้สำนักงานตัวแทน (GA) แจ้งรายชื่อและรหัส(โค้ด)ตัวแทนที่ต้องการ ตว.5 ช่องทางเมล์ก่อนล่วงหน้าได้เลย
        อนึ่ง ปัจจุบันกรณีที่ แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา จัดอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยทาง แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา จะแจก “ หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ” ให้กับผู้เข้าอบรมทันทีครับ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu