เปิดการฝากรับเอกสาร ที่ใช้ยื่นขออกบัตรกับ คปภ.หลังอบรมขอรับแล้ว - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

เปิดการฝากรับเอกสาร ที่ใช้ยื่นขออกบัตรกับ คปภ.หลังอบรมขอรับแล้ว

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
    แผนกศูนย์อบรมและสัมมนาได้เปิดรับการฝากเอกสาร เพื่อขอออกบัตรจากตัวแทน หลังอบรม เพื่อประหยัดเวลาให้กับ ตัวแทนที่มาสอบ และสอบผ่านหรือบัตรขาด  ตัวแทนที่ประสงค์จะฝากเอกสาร ให้เตรียมมาดังนี้
ตัวแทนใบอนุญาตขาดต่อ
         1. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรอง  1 ฉบับ
         2. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรอง  1 ฉบับ
         3. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
         4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
         5. เงินค่าธรรมเนียมออกบัตร 300 บาท
         6. หนังสือรับรองผ่านการอบรม,ซองจดหมาย,ใบคำขอ ตว.1 (ได้รับหลังอบรมเสร็จ)
ตัวแทนอบรมและสอบ (แพ็คคู่) นำมาในวันสอบ
         1. หนังสือรับรองผ่านการอบรม,ซองจดหมาย,ใบคำขอ ตว.1 (ได้รับหลังอบรมเสร็จ)
         2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรอง  1 ฉบับ
         3. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
         4. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรอง  1 ฉบับ
         5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
         6. เงินค่าธรรมเนียมออกบัตร 300 บาท
ติดต่อสอบถามได้ที่  แผนกบริหารงานตัวแทน โทร: 02-640-7777 ต่อ 8001-5 , Lind ID : service-ga
สมพงษ์  ศรีโสวรรณ
ฝ่ายกิจการตัวแทน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu