หลักเกณฑ์ การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

หลักเกณฑ์ การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
แผนกฯขอนำส่งประกาศนายทะเบียน (คปภ.) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.  ประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย คลิกที่นี่
2.  ประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 คลิกที่นี่

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu