ส่งเมล 📩 ถึงทีมรับประกัน ไม่ควรส่งเมลไปยังบุคคล - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ส่งเมล 📩 ถึงทีมรับประกัน ไม่ควรส่งเมลไปยังบุคคล

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ประกันภัยรถยนต์ ·
Tags: webmail
ขอความกรุณาจากทุกท่าน ส่งเมลให้ตรงกับ ทีมรับประกันภัยของท่านเอง ไม่ส่งถึงเมลส่วนบุคคล เพื่อมิให้เกิดเมลตกหล่น ดังนี้
  • ทีมรับประกันภัย 1 ( MT5 , MT9 , MT10 , MT15 ) motor1@mittare.com
  • ทีมรับประกันภัย 2 ( MT 4/17 – 42 ) motor2@mittare.com
  • ทีมรับประกันภัย 3 ( MT2 , MT3 , MT 4/11 – 16 , MT7 , MT11 , MT12 , MT14 ) motor3@mittare.com
  • ทีมรับประกันภัย 4 ( MT1 , 4 , 8 , MT 4/1-10 ) motor4@mittare.com

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu