Dr PR เพิ่มข้อมูลใหม่ 2 รายการ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

Dr PR เพิ่มข้อมูลใหม่ 2 รายการ

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
Dr PR เพิ่มข้อมูลใหม่ 2 รายการ
1. วันบัตรอนุญาตฯ หมดอายุ
  ให้ดูที่หน้าแรก เมื่อได้ทำการ log in แล้ว วันหมดอายุจะอยู่ใต้ชื่อของตนเอง
2. ดูรายชื่อลูกทีมที่ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการขอรับและขอต่อ ในเมนู ตารางอบรม → ข้อมูลอบรมตามทีมงาน → เลือกรายวิชา ระบบจะแสดงรายชื่อลูกทีมทั้งหมดของ MT
  ข้อควรสังเกตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อช่องสถานะขึ้นคำว่า "ชำระเงินแล้ว" ดังนั้นหากยังไม่ชำระเงิน รีบแจ้งให้ตัวแทนไปชำระเงินที่ 7-11 ด่วน (ชำระที่ 7-11 เท่านั้น)

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu