ขยายเวลา อบรม+สอบ หรือแพ็คคู่ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ขยายเวลา อบรม+สอบ หรือแพ็คคู่

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
     บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ร่วมขายและขยายงานกับบริษัทฯ  จึงได้ขยายเวลาในการเปิดอบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทน(ฟรี) และสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนในรอบพิเศษ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (อบรม+สอบ หรือแพ็คคู่)      
     ที่ผ่านมามีการขอจัดอบรม และสอบขอรับใบอนุญาตรอบพิเศษ ที่ต่างจังหวัด โดยหัวหน้าทีมงานในระดับ ผู้อำนวยการขึ้นไป  ซึ่งการติดต่อประสานงาน ถูกส่งไปยังแผนกที่ไม่เกี่ยวข้อง   เพื่อความชัดเจน จึงขอกำหนดเงื่อนไขในการติดต่อและขอจัดอบรม และสอบรอบพิเศษ ไว้ให้ดังนี้
1.การติดต่อเพื่อขอจัดอบรมและสอบ ให้ติดต่อมาที่  คุณวัชระ  กัลปนารถ แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน ทางเมล์ โดยสำเนาถึงทีมงานที่ตนสังกัด  ผู้บริหารต้นสังกัด และท่านรองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายขยายงาน(คุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง)
2.ผู้ที่ขอจัดอบรมและสอบ ต้องมีตำแหน่ง เป็น ผู้อำนวยการ ขึ้นไป
3.ผู้ขอจัดสอบต้องมีตัวแทนในสังกัดเพียงพอกับการขอจัดสอบในแต่ละครั้ง(ไม่ต่ำกว่า 50 ท่าน)
4.ผู้ขอจัดสอบต้องหาสถานที่ในการอบรม และสอบ พร้อมราคาค่าใช้สถานที่   โดยแจ้ง บุคคลและเบอร์โทรของผู้ดูแลสถานที่มายังคุณวัชระ
5.การขอจัดอบรมและสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมและสอบ  60 วัน

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu