K-Cyber Banking ให้เปลี่ยน COMP CODE 99256 ก่อนการใช้งาน - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

K-Cyber Banking ให้เปลี่ยน COMP CODE 99256 ก่อนการใช้งาน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in สื่อสารองค์กร ·
เรื่อง    ผู้ใช้ K-Cyber Banking ให้เปลี่ยน COMP CODE 99256 ก่อนการใช้งาน
      ตัวแทนผู้ใช้ K-Cyber Banking ในระบบ ORPG โปรดสร้างแบบฟอร์มฯ ด้วย COMP CODE 99256 ก่อนการใช้งาน  เพื่อให้เข้าสู่การตั้งเงินแบบ Real Time  วิธีการใช้งาน คลิกที่นี่

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu