การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อการระงับหรือยกเลิกสัญญาตัวแทน/นายหน้า - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อการระงับหรือยกเลิกสัญญาตัวแทน/นายหน้า

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in กิจการตัวแทน ·
แผนกฯขอนำส่งจรรยาบรรณตัวแทน/นายหน้าเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีผลต่อการระงับหรือยกเลิกสัญญาตัวแทน / สัญญานายหน้า มายังท่านผู้บริหารฯและตัวแทนทุกท่านเพื่อรับทราบ/ทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการบริหารทีมงาน/แนะนำตัวแทนให้ปฏิบัติสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามเอกสาร คลิกที่นี่

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu