เอกสารสำคัญ 📰 จากบัตรตัวแทน → บัตรนายหน้า - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

เอกสารสำคัญ 📰 จากบัตรตัวแทน → บัตรนายหน้า

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in webmaster ·
เอกสารที่สำคัญสำหรับผู้ที่ถือบัตรตัวแทนมาก่อน และต้องเปลี่ยนเป็นบัตรนายหน้า ที่ลืมไม่ได้คือ หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากบริษัท (ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม) ตามข้อ 5. หรือ สำเนาหนังสือลาออกของบริษัทพร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งระบุวันที่ส่งไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันยื่นใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  และ ใบอนุญาตตัวแทน (บัตรตัวจริง)
เอกสารอื่น ๆ ได้แก่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง
5. เอกสารขอลาออกจากบริษัทเดิมทั้งของมิตรแท้ และ บริษัทกลาง(ถ้ามี)

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu