ลูกค้าสัมพันธ์ - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

หน้าที่ของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ แผนกศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in ลูกค้าสัมพันธ์ ·
เรื่อง  :  หน้าที่ของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ แผนกศูนย์บริการลูกค้า
         ขอความร่วมมือ เรื่อง การส่ง Mail ติดต่อเกี่ยวกับงานรับประกันภัยมายังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการให้ในช่วงนอกเวลาทำการ ต้องส่ง Mail หรือ CC. Mail เกี่ยวกับงานรับประกันภัย มายังแผนกศูนย์บริการลูกค้าด้วย              ซึ่งแผนกศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center หรือ Call Center) จะทำหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องงานรับประกันภัยในช่วงนอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ส่วนแผนกลูกค้าสัมพันธ์ จะปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาทำการ 08.30-17.00 น. เพื่อไม่ให้งานรับประกันภัยมีปัญหาหรือเกิดความล่าช้า  จึงขอให้ทุกท่านส่ง Mail ไปยังแผนกศูนย์บริการลูกค้าด้วย

Bookmark and Share

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu