การขอเงินค่าอบรมคืน

Go to content

การขอเงินค่าอบรมคืน

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published in กิจการตัวแทน · 9 June 2021
การขอเงินค่าอบรมคืน
   การขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรขอรับ-ขอต่อในกรณีที่ได้มีการชำระเงินมาในรอบปกติแล้วต้องการยกเลิกหรือได้สิทธิ์อบรมออนไลน์แทน แผนกศูนย์อบรม ฝ่ายกิจการตัวแทน จึงขอเรียนให้ทราบอีกครั้ง ดังนี้
1. กรณียกเลิกอบรมรอบปกติ (ถ้ามี) ต้องแจ้งเมล์มาก่อนวันอบรมล่วงหน้า10วันก่อนถึงวันอบรม เพราะบริษัทฯจะมีการจองเบรคไปที่ทางโรงแรมแล้ว ก็จะไม่มีเงินคืนใดๆให้
2. การคืนเงินให้ส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล และรหัสตัวแทน มาที่แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา เงินจะตั้งฝากคืน ในโค๊ต TYPE N ของรหัสตัวแทนที่เข้าอบรมซึ่งจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ เงินดังกล่าวจะเอาในการตัดเบี้ยได้เท่านั้น
3. เงินที่คืนนั้นอ้างอิงตาม Ref.No1 ในใบยืนยันการลงทะเบียน หรือ Agent No. ใน ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น พูดง่ายๆคือเข้าตามรหัสที่ไปจ่ายเซเว่น
4. การทำคืนเงินค่าอบรมนั้น สมาชิกที่ไม่มีใบอนุญาตจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีโดยตรงไม่ได้จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่เป็น master ของสมาชิก โดยกรอกข้อมูลบน เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของเงินเดิมดังนี้
ข้าพเจ้า .............. รหัส .................. ขอให้แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน บมจ.มิตรแท้ประกันภัย กรุณาโอนเงินตั้ง
ฝากจำนวน (ยอดเงินคืน ) บาทของโค้ด ......... เข้าโค้ด ......... แทน
พร้อมลายเซ็น ชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของรหัสที่ปรากฎในเอกสาร Agent number หรือ Ref 1 ในสลิปเซเว่น มายังแผนกฯ ฝึกอบรม เพื่อดำเนินการต่อไป
แผนกศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายกิจการตัวแทน ลวท 9/6/64


Back to content