ประเภท 3 - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

ประเภท 3

Motor > ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3  ปี 2563
รหัส รายการรถ ทวีคูณ ทวีคูณ
พลัส 1
ทวีคูณ
พลัส 2
เพื่อ
ญาติมิตร
ป.3
110 รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคล Click Click Click Click  
120 รถยนต์นั่ง เพื่อการพาณิชย์ Click Click Click Click  
210 รถยนต์โดยสาร ส่วนบุคคล Click        
220 รถตู้โดยสาร เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 15 ที่นั่ง         Click
รถโดยสาร เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 21-62 ที่นั่ง         (รอ)
230 รถโดยสาร รับจ้างสาธารณะ ขนาด 20 ที่นั่ง         Click
รถโดยสาร รับจ้างสาธารณะ ขนาด 21 ที่นั่ง         Click
รถสองแถวประจำทาง ขนาดไม่เกิน 40 ที่นั่ง         (รอ)
  รถกระบะดัดแปลงเป็นสองแถว ไม่เกิน 20 ที่นั่ง         Click
320 รถปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน Click Click Click Click  
ขนาดไม่เกิน 12 ตัน         Click
ขนาดเกิน 12 ตัน         Click
320A ขนาดเกิน 12 ตัน         Click
420 รถลากจูง         (รอ)
520 รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์         Click
610 รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล         Click
620 รถจักรยานยนต์ เพื่อการพาณิชย์        
730 รถ Taxi ส่วนบุคคล         Click
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content