คู่มือ&ผลงานTOP10 - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

คู่มือ&ผลงานTOP10

ตัวแทน > ส่งเสริมการขาย
การแลกคะแนน
ขั้นตอนการแจ้งแลกสินค้าทางเมล์ถึงแผนกส่งเสริมการขาย
Email : salepromo@mittare.com
Line ID :  mit-promo
 1. แจ้งชื่อ-สกุล รหัสตัวแทน สินค้าที่ต้องการพร้อมระบุจำนวน
 2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนผู้แลกสินค้า
 3. แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า
 4. หากไม่มีการตอบรับการแลกสินค้า กรุณาส่งเมล์สอบถามซ้ำ

กติกา
 • ขั้นต่ำ 50 คะแนน = 1,000 บาท
 • 1 คะแนน = 20 บาท
 • กิ๊ฟเวาเชอร์โลตัส บิ๊กซี ใช้ 120 คะแนน ได้ 2,000 บาท
 • หากคะแนนไม่ครบ เช่น เรามี 110 คะแนน  ขาด 10 คะแนนจะครบ 120 คะแนนจะแลกบัตรโลตัสได้  เราแจ้งขอซื้อคะแนนเพิ่มโดยโอนเงิน 200 บาท แจ้งขอซื้อคะแนนเพิ่มเราจะแลกบัตรโลตัส  บิ๊กซีได้ 2,000 บาท

การแลกคะแนนเป็นเงินสด
 • คะแนนทุก  140 คะแนน แลกเงินสดมูลค่า 2,000 บาท
 • คะแนน  280 คะแนน แลกเงินสดมูลค่า 4,000 บาท
 • คะแนน  420 คะแนน แลกเงินสดมูลค่า 6,000 บาท
 • การแลกเงินสดทุกครั้ง กรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และ หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเดียวกันกับผู้แจ้งแลกคะแนน ส่งเมล์ หรือ แฟกซ์ถึง แผนกส่งเสริมการขาย เท่านั้น
 • แจ้งแลกคะแนนตั้งวันที่ 1-15 ของเดือน เงินโอนเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน
 • แจ้งแลกคะแนนตั้งวันที่ 16-31 ของเดือน เงินโอนเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

แผนกส่งเสริมการขาย     ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
FAX : 0-2640-7799 ต่อ 8888
Logout
Back to content